Οι παλαιότεροι και ειδικότερα ο γυναικείος πληθυσμός